Oferta

W naszej szkole językowej nauka rozpoczyna się już od najmłodszych lat. Dzieciom w wieku przedszkolnym (3-5 lat) oferujemy zajęcia , które poprzez zabawę, gry, ruch, taniec, dramę oraz muzykę  wprowadzają najmłodszych w świat języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w oparciu o wiele metod i narzędzi aktywizujących, które wzmacniają poznawanie i zapamiętywanie nowych słów i zwrotów.

Dla dzieci szkolnych (6-15 lat)przygotowaliśmy specjalny kurs języka angielskiego, na którym dzieci oprócz pogłębiania poznanego słownictwa, gramatyki,  uczą się przede wszystkim wypowiedzi pełnym zdaniem oraz umiejętności prawidłowego reagowania na daną sytuację. Rozwijamy wszystkie funkcje językowe w oparciu o autorskie  materiały i sprawdzone gry i zabawy, a także udział w ciekawych projektach szkolnych. Nasi uczniowie osiągają sukces szkolny, potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę podczas wyjazdów zagranicznych. Przygotowujemy i umożliwiamy zdanie egzaminów YLE CAMBRIDGE. Stawiamy na indywidualny rozwój dziecka  oraz pozytywne nastawienie do języka.

Młodzieży (15-18 lat) proponujemy zajęcia standardowe w oparciu o materiał dostosowany do wieku nastolatków. Wykorzystujemy ciekawe artykuły z prasy anglojęzycznej, piosenki ulubionych wykonawców młodzieży. Posługujemy się licznymi aplikacjami internetowymi (QUIZLET/Kahoot/ PiXTON).Organizujemy atrakcyjne wyjazdy do Londynu. Umożliwiamy kontakt z rówieśnikami z innych krajów (projekty międzynarodowe). Przygotowujemy do egzaminów szkolnych (egzamin ósmoklasisty, kurs predyspozycji językowych) oraz międzynarodowych KET,PET,FCE,CAE.

Zapraszamy
 

Harisson misie