Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony
Oferta

Kurs pre-FCE, FCE, CAE, IELTS

Kurs pre-FCE, FCE, CAE, IELTS
  • grupy 5-10 osób
  • zajęcia 2 x tyg - 60-minutowe
  • testy próbne i analiza
  • materiały renomowanych wydawnictw
  • wykwalifikowani lektorzy
  • stały kontakt z lektorem przez e-dziennik
  • raporty o postępach w nauce
  • komunikacja 100 % angielski

 

Kurs pre-FCE – kurs przygotowujący do egzaminu językowego Cambridge B1 Preliminary (PET), potwierdzającego bezterminowo znajomość języka na poziomie B1.
Certyfikat B1 Preliminary pokazuje, że znasz podstawy języka angielskiego i posiadasz praktyczne umiejętności językowe pozwalające komunikować się w codziennych sytuacjach.
Egzamin B1 Preliminary to kolejny poziom w nauce języka angielskiego, pomiędzy A2 Key a B2 First.
Podczas przygotowań do egzaminu cały czas uczysz się praktycznego języka i rozwijasz swoje umiejętności językowe oraz przygotowujesz się do kolejnego z egzaminów - B2 First, a następnie C1 Advanced.

 

Kurs FCE - przygotowuje do egzaminu Cambridge na poziomie B2, jednego z najbardziej rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu językowego.
Certyfikat B2 First potwierdza, że potrafisz posługiwać się, używanym na co dzień, praktycznym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.
Jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych. Certyfikat zwiększa szansę dostania się na studia w kraju i za granicą. Dla osób z przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej. W wybranych przypadkach pozwala zaliczyć zajęcia z angielskiego podczas studiów na uczelniach wyższych.
Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych. Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek oraz przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.

 

Kurs CAE - kurs na kolejnym poziomie, po B2 First (FCE). Ponad 6000 instytucji edukacyjnych, firm i instytucji państwowych na całym świecie uznaje C1 Advanced za potwierdzenie wysoce zaawansowanego poziomu znajomości języka
Przygotowanie do egzaminu C1 Advanced pomaga rozwinąć umiejętności pozwalające czerpać maksymalne korzyści z nauki, pracy oraz życia w krajach anglojęzycznych.
Jest honorowane przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe. Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych. Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej.
W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce.
Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej. Jest honorowany również przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego. Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
C1 Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucje na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracodawców i agencje rządowe. Egzamin ten przydatny jest:
• w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie
• w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff
• w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
• w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
• w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

 

KURS IELTS (International English Language Testing System) - jest to najpopularniejszy na świecie test, który sprawdza poziom znajomości języka angielskiego. Test odzwierciedla poziom praktycznych umiejetności z języka angielskiego niezbędnych do nauki, pracy i życia w środowisku anglojęzycznym. IELTS jest akceptowany przez ponad 11000 instytucji w ponad 140 krajach, z czego aż 3000 w USA. Wśród nich znajdują się organizacje publiczne, placówki edukacyjne oraz firmy. Zdanie egzaminu IELTS jest warunkiem przyjęcia na większość anglojęzycznych instytucji edukacyjnych na świecie (w tym w szczególności w Wielkiej Brytanii, Ameryce, Kanadzie i Australii). Egzamin IELTS General Training może być również pomocny dla osób, które planują pracować w krajach anglojęzycznych.

 

Zobacz także