W tym roku szkolnym Harrison School jest pomysłodawcą i koordynatorem międzynarodowej wymiany pocztówek świątecznych między 23 krajami na całym świecie.

Dzięki korespondencji poznajemy nowych przyjaciół,rozwijamy umiejętności językowe, a także uczymy się o tradycjach świątecznych w innych krajach m.in. w Brazylii, USA, Australii, Japonii i w wielu innych krajach europejskich.

Postcards Connecting the World