Joanna Szczepaniak

Nazywam się Joanna Szczepaniak. Jestem absolwentką filologii angielskiej ( specjalizacja nauczycielska) oraz Wydziału Prawa i Administracji. Ukończyłam również wiele kursów językowych w tym Business English. Praktyki za granicą oraz podróże, umożliwiły mi zweryfikowanie sprawności językowych a praca na uczelni wyższej - umiejętności dydaktycznych. Podzielam pogląd, że nauczyciel powinien wspierać nie tylko sferę poznawczą, ale także psychologiczną ucznia. Dlatego też przywiązuję ogromną uwagę do roli gier i zabaw w procesie przyswajania języka. Zapewniają one odpowiednią atmosferę na lekcji-zwiększając motywację uczniów oraz ułatwiają przełamywanie barier i lęków językowych. W nauczaniu dzieci i młodzieży, stosuję wiele metod, w zależności od predyspozycji, upodobań a także od ćwiczonej kompetencji językowej. Jednak najbliższe mi jest następujące podejście: "pamiętamy 20% tego co słyszymy, 50% tego co słyszymy i widzimy, 90% tego co robimy przez aktywne uczestnictwo" ( The Audio-Visual Society of America). Stąd tez ruch, drama, pantomima to środki które, często wykorzystuję w czasie zajęć. Zwracam też szczególną uwagę na piosenki, rymy, które niesamowicie angażują pamięć i wyobraźnię. Nieustannie udoskonalam swój warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą, poszerzając go o nowe technologie oraz różne rodzaje mnemotechnik. Najlepszymi doradcami w wyborze właściwych metod oraz form przekazu są moje dzieci oraz uczniowie, którzy robią to bez zbędnej zwłoki :) i z właściwą sobie szczerością. Uczenie dzieci i młodzieży, sprawia mi wiele radości, uczy pokory oraz otwiera też na nowe horyzonty. To dzięki nim wprowadziłam do nauczania mi.in gramatyki, elementy ze Star Wars lub Minecraft i wiele innych.