"English binds people together".

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Harrison School biorą udział w ogólnopolskim projekcie wymiany korespondencji w języku angielskim pt.: "English binds people together".

Dwa razy w miesiącu nasi uczniowie będą pisać listy do swoich "korespondencyjnych przyjaciół" na wybrany temat.

Pierwsze listy już wysłano! Uczniowie przedstawili siebie i swoje zainteresowania.

Jest to nie tylko szansa na rozwijanie swoich umiejętności językowych, ale również bardzo dobry trening przed egzaminem ósmoklasisty.